mese.fi Foorumin päävalikko
  Menu

  Artikkelit

  Foorumilaisten autot

  Dealerin tarinat

  Kuluttajansuoja-asiat

    Uuden auton myyntihinnan korotus.
    Tuontiauton virhettä koskevista ongelmista.
    Rinnakkaistuonti ja takuu.
    Tuontiautojen laatu, takuut ym.
    Autojen huoltopalvelut, varaosien käyttö ja laatu
    Tarvikeliikkeen virheellinen varaosa ja auton takuu
    Kuitin esittämistä koskeva vaatimus, kun tuote on virheellin
    Kuluttajien välinen kauppa
    Ruostuminen
    Kuluttajapalvelusopimukset

  Foorumi

  Mese.fi Mobile

  Mersutiedon mekka

  Rinnakkaistuonti ja takuu.
RINNAKKAISTUONTI JA TAKUU

KIRJOITUKSEN OSITTAINENKIN KOPIOINTI ON KIELLETTY ILMAN KIRJOITTAJAN KIRJALLISTA LUPAA.

Kilpailuviraston tiedote 8 / 12.5.2006

”Kilpailuvirasto esittää Nikon Nordicille 300 000 euron seuraamusmaksua.

Kilpailuvirasto esittää, että markkinaoikeus määräisi Nikon Nordic AB:lle 300 000 euron seuraamusmaksun kilpailusääntöjen vastaisesta menettelystä digitaalikameroiden markkinoilla. Nikon kieltäytyi mm. vuosina 2004 ja 2005 ulottamasta tuotetakuutaan rinnakkaistuojien maahantuomiin Nikon-kameroihin ja asetti näin kuluttajat eriarvoiseen asemaan siitä riippuen, mistä kamera oli ostettu. Nikon luopui kuitenkin kielletystä menettelystä Kilpailuviraston selvitysten kuluessa keväällä 2005.

Jos valmistaja tarjoaa tuotteelle takuun, tuotteen virallisen maahantuojan tulee pääsääntöisesti huolehtia takuuvelvoitteen täyttämisestä riippumatta siitä, onko kuluttaja ostanut tuotteen sen viralliselta jakelijalta tai joltakin muulta jälleenmyyjältä Suomessa tai muussa EU-maassa.

Rinnakkaistuonti vaikeutui ja kilpailu väheni

Nikonin menettely vaikeutti esityksen mukaan Nikon-kameroiden rinnakkaistuontia Suomeen ja vähensi siten kilpailua digitaalikameroiden markkinoilla. Menettelyllä katsotaan lisäksi olleen selkeä kilpailua rajoittava tarkoitus.

Tapauksen tutkinta käynnistyi Verkkokauppa.comin tehtyä heinäkuussa 2004 Kilpailuvirastolle asiasta toimenpidepyynnön. Verkkokauppa.com ei kuulu Nikonin viralliseen jakelujärjestelmään, vaan tuo rinnakkaistuojana maahan Nikon-kameroita muista EU-maista. Nikon Nordicin Suomen sivuliike oli evännyt Verkkokauppa.comin maahantuomilta Nikon-kameroilta takuuedun.

Rinnakkaistuonnin turvaaminen on yksi EU:n yhteismarkkinoiden pääperiaatteista, ja sen vastaista toimintaa pidetään vakavana rikkomuksena. Rinnakkaistuonnin estäminen ylläpitäisi yleistyessään markkinoilla keinotekoisia raja-aitoja, eivätkä kuluttajat pääsisi näin hyötymään yhteismarkkinoiden mukanaan tuomista eduista.”

MERSU- JA MUITA AUTOIHMISIÄ ASIA KIINNOSTAA AUTOALAN NÄKÖKULMASTA:

Autoalaa koskee KOMISSION ASETUS (EY) N:O 1400/2002, joka on annettu 31.7.2002 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla.

Selväkielisimmin asia on ilmaistu asetuksen luonnoksen (17) -kohdassa seuraavasti

(17) Vertikaaliset sopimukset, joissa ei velvoiteta toimittajan jakelujärjestelmään kuuluvia valtuutettuja korjaamoita noudattamaan kaikkien yhteismarkkinoilla myytyjen kyseisen toimittajan moottoriajoneuvojen osalta takuusitoumuksia, suorittamaan ilmaishuoltoja ja takaisintoimituspyyntöön perustuvia töitä, merkitsevät myynnin välillistä rajoittamista, eikä niiden tulisi saada poikkeuksesta johtuvaa etua. Tämä velvoite ei vaikuta moottoriajoneuvojen toimittajan oikeuteen velvoittaa jälleenmyyjä varmistamaan myymiensä uusien moottoriajoneuvojen osalta, että takuusitoumuksia noudatetaan ja ilmaishuollot ja takaisintoimituspyyntöön perustuvat työt suorittaa joko jälleenmyyjä itse tai alihankinnan kyseessä ollessa valtuutettu korjaamo tai valtuutetut korjaamot, jonka tai joiden tehtäväksi kyseisten palvelujen suorittaminen on annettu. Sen vuoksi kuluttajien olisi näissä tapauksissa aina voitava kääntyä jälleenmyyjän puoleen, jos alihankkijana toimiva valtuutettu korjaamo, jonka tehtäväksi palvelujen suorittaminen on annettu, ei täytä edellä mainittuja velvoitteita asianmukaisesti. Jotta moottoriajoneuvojen jälleenmyyjät voisivat myydä loppukäyttäjille kaikkialla yhteismarkkinoilla, poikkeusta olisi sovellettava vain jakelusopimuksiin, joissa vaaditaan toimittajan järjestelmään kuuluvia korjaamoita tarjoamaan sopimustavaroiden ja vastaavien tavaroiden korjaus- ja huoltopalveluita siitä riippumatta, missä kyseiset tavarat myydään yhteismarkkinoilla.

- Tenta -

Posted by dealer on 17.05. at 20:06

  Esittelyssä

W123 240D "Montgomery" -81
  Yhteistyössä[/url]


KL-Varaosat
Autopalvelu Parkkila Oy
T:mi Jukka Rajalampi
Tarvikemotti
Suomen varaosakeskus Oy
Pro Turbo
KKD Motorsport
Malliauto
Race Addicts
Tuning Design
"Tuikku" (ohjelmoinnit)
http://www.mstuonti.fi/
http://fi.mbspecialist.com/
  Linkit
Tuulilasi
Tekniikan Maailma
Teknari - Verkkolehti
MB mallien teknisiä tietoja
Rengaskokolaskuri
VIN-dekooderi
Autosi arvo Saksassa
Ohjeet huoltonäytön nollaukseen
Lisää tekniikkalinkkejä

Oletko väärällä sivulla - onko mersuforum.net se, jota kaipasit?