mese.fi Foorumin päävalikko
  Menu

  Artikkelit

  Foorumilaisten autot

  Dealerin tarinat

  Kuluttajansuoja-asiat

    Uuden auton myyntihinnan korotus.
    Tuontiauton virhettä koskevista ongelmista.
    Rinnakkaistuonti ja takuu.
    Tuontiautojen laatu, takuut ym.
    Autojen huoltopalvelut, varaosien käyttö ja laatu
    Tarvikeliikkeen virheellinen varaosa ja auton takuu
    Kuitin esittämistä koskeva vaatimus, kun tuote on virheellin
    Kuluttajien välinen kauppa
    Ruostuminen
    Kuluttajapalvelusopimukset

  Foorumi

  Mese.fi Mobile

  Mersutiedon mekka

  Tuontiauton virhettä koskevista ongelmista.
TUONTIAUTON VIRHETTÄ KOSKEVISTA ONGELMISTA

Kirjoituksen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman kirjoittajan kirjallista lupaa.

Pyrkimättä kaiken kattavaan asioiden käsittelyyn esitän joitain seikkoja tuontiautoja koskevista ongelmista. Keskityn vain kuluttajansuojaan eli yrityksen ja kuluttajan välisiin sopimuksiin.

Tärkein muistettava asia on tutkia etukäteen kaupan kohde eli ostettava auto ja minkälaisin sopimus- ja takuuehdoin kauppa on tarkoitus tehdä. Takuun puuttuminen ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi, eikä rajoita niitä. Huomattava on, että takuuehtoja tulkittaessa myös markkinoinnissa ilmaistuilla seikoilla on merkitystä.

EU:ssa ja siten myös Saksassa on samanlainen kuluttajansuojan minimitaso. Ostaessasi auton Saksassa noudatetaan (todennäköisimmin) Saksan (siviili)lain (Bürgerliches Gesetzbuch) säännöksiä. Minimisäännökset käyvät ilmi direktiivistä koskien kulutustavaroiden kauppaa. Siitä on oma juttunsa tällä palstalla (TUONTIAUTOJEN JA MUIDEN KULUTUSTAVAROIDEN KAUPPAA JA NIIHIN LIITTYVIÄ TAKUITA KOSKEVA DIREKTIIVI). Jos siis auton myyjä on autoliike, tai itsenäinen ammatinharjoittaja, joka on käyttänyt autoa ammatissaan, määräytyvät kuluttajansuojasäännökset em. direktiivin mukaisesti. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin voineet säätää lain minimitasoa tiukemmaksi, joten kuluttajansuoja voi olla minimitasoa parempi, mutta ei huonompi.

Saksassakin auton ostajalta edellytetään tarkastusvelvollisuutta. Jos tarkastuksen jättää suorittamatta ja virheet olisivat paljastuneet autoa tarkastettaessa, on epätodennäköistä, että virheisiin voi vedota jälkeenpäin. Myöskään niihin virheisiin voi olla turha vedota, joista ostaja on ollut tietoinen ennen sopimuksen tekemistä.

Mikäli myyjä on tarkoituksellisesti ja siitä hyötyäkseen muuttanut auton mittarilukemaa kertomatta siitä ostajalle, on kyseessä rangaistava teko, jonka perusteella voi vaatia kaupan purkua. Myyjällä on myös oltava hallussaan auton alkuperäinen rekisteriote, johon myyjä on merkitty omistajaksi, taikka myyjällä on oikeus auton myymiseen. Ostajana sinun tulee ehdottomasti saada haltuusi tämä Fahrzeugbrief. Maastavientiä koskevaa viranomaiskäsittelyä en tässä selvitä.

Jos auto on ostettu internetin välityksellä ilman auton tarkastusta, jota toivottavasti kukaan ei tee, on kuluttajalla mahdollisuus vedota etämyyntidirektiivin säännöksiin. Kaupan peruutusaika on Saksassa 14 päivää, eikä peruuttamiselle tarvitse ilmoittaa syytä.

Samaan tapaan kuin Suomessa, autossa katsotaan olevan virhe jos se ei mm. ole sopimuksen, eikä se ei ole myyjän ilmoittamien tietojen mukainen. Jos auto todetaan huonommaksi kuin vastaavanlainen auto on yleensä, eikä ostaja ole ollut siitä tietoinen, on perusteltua aihetta esittää, että autossa on virhe. Tavanomaisesta kulumisesta johtuvat viat eivät kuitenkaan kuulu lakisääteisen virhevastuun piiriin. Merkitystä on mm. auton iällä, ajomäärällä ja kauppahinnalla. Arviointiin vaikuttanevat myös vian korjauskustannusten suuruus sekä aika, jonka kuluessa vika tulee esille. Kuuden kuukauden sääntö koskee myös Saksasta ostettuja autoja. Virhevastuun kesto voi kuitenkin olla jopa kaksi vuotta, kun taas Suomessa virhevastuulla ei ole ajallista rajaa kuluttajansuojalaissa.

Virheestä on reklamoitava myyjälle välittömästi, kuitenkin kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Ensisijainen oikeus auton korjaamiseen on myyjällä. Saksalaiselle myyjälle on annettava mahdollisuus korjata auto ja korjaamiselle on asetettava kohtuullinen aikaraja. Tämän ajan kuluttua myyjältä on syytä vaatia selvitys siitä, miten myyjä esittää auton korjauksen hoidettavan. Käytännössä myyjät ovat maksaneet suomalaisen korjaamon korjauslaskun saatuaan korjauksen tarpeesta ja korjauskustannuksista etukäteen riittävän tarkat hintatiedot. Kaupan purkuoikeutta ei ole jos autossa oleva virhe on vähäinen. Autoveron ja ALV:n maksamiseen liittyviä ongelmia en käsittele tässä.

Euroopan kuluttajakeskukseen on syytä olla yhteydessä, ellei asiasi tule kuntoon hyväksyttävällä tavalla. Tämän vaihtoehdon esittäminen auton myyjälle on nopeuttanut korjauslaskujen maksamista. Euroopan kuluttajakeskuksen tiedot löytyvät Kuluttajaviraston nettisivuilta.

- Tenta -

Posted by dealer on 17.05. at 20:08

  Esittelyssä

W123 240D "Montgomery" -81
  Yhteistyössä[/url]


KL-Varaosat
Autopalvelu Parkkila Oy
T:mi Jukka Rajalampi
Tarvikemotti
Suomen varaosakeskus Oy
Pro Turbo
KKD Motorsport
Malliauto
Race Addicts
Tuning Design
"Tuikku" (ohjelmoinnit)
http://www.mstuonti.fi/
http://fi.mbspecialist.com/
  Linkit
Tuulilasi
Tekniikan Maailma
Teknari - Verkkolehti
MB mallien teknisiä tietoja
Rengaskokolaskuri
VIN-dekooderi
Autosi arvo Saksassa
Ohjeet huoltonäytön nollaukseen
Lisää tekniikkalinkkejä

Oletko väärällä sivulla - onko mersuforum.net se, jota kaipasit?